bilibili(后简称B站)确实是一个UGC产出率极高、用户粘性极强的视频平台,但是无奈树大招风,作为一个五年老用户,看着这个网站上一些优秀的视频&弹幕资源慢慢由于版权、政策等原因消失不见,心里难免会有些不舍得。

继续阅读 关于批量下载bilibili多P视频的思路